EK: nuo karo pradžios į Europos ligonines iš Ukrainos perkelta daugiau kaip 3 000 pacientų

Nuo Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios ES koordinuoja reguliarų medicininį Ukrainos pacientų – tiek sergančių lėtinėmis ligomis, tiek sužeistų – evakavimą. Iki šiandien pagal ES civilinės saugos mechanizmą į ligonines visoje Europoje perkelta daugiau kaip 3 000 pacientų iš Ukrainos. 2022 m. kovo mėn. pradėtas medicininis evakavimas yra didžiausia iki šiol vykdyta Europos Komisijos Reagavimo į nelaimes koordinavimo centro koordinuojama tokio pobūdžio operacija.

Pacientai perkelti gydyti į ligonines 22 Europos šalyse: Airijoje, Austrijoje, Belgijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Ispanijoje, Italijoje, Kroatijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Norvegijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Rumunijoje, Slovėnijoje, Suomijoje, Švedijoje, Vengrijoje ir Vokietijoje.

Vykdyti evakavimą taip pat padeda ES medicininio evakavimo centras Žešuve (Lenkija), kur pacientai visą parą septynias dienas per savaitę gauna slaugos paslaugas. Šis centras yra iš Ukrainos į Lenkiją sausuma atvežtų pacientų, kurie toliau bus vežami į ligonines visoje Europoje, perdavimo centras.

Už krizių valdymą atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Lenarčičius sakė: „Negalime užmerkti akių prieš baisumus, su kuriais Ukrainos žmonės yra priversti kasdien susidurti. Rusijai tęsiant negailestingus išpuolius prieš Ukrainos civilinę infrastruktūrą, įskaitant ligonines, teikti skubią pagalbą Ukrainai kaip niekada svarbu. Šiandien iš Ukrainos į ligonines visoje Europoje perkeltų pacientų skaičius peržengė 3 000 ribą. Dėkoju visoms 22 šalims, atvėrusioms ligonines pacientams, kuriems reikia gydymo. Veikdami išvien, gelbėjame gyvybes.“

Už sveikatą ir maisto saugą atsakinga Europos Komisijos narė Stella Kyriakides sakė: „Šiandien dėl 22 šalių dosnumo, solidarumo ir bendradarbiavimo taikant ES solidarumo mechanizmą į ligonines visoje Europoje sėkmingai perkeltų Ukrainos pacientų, kuriems skubiai reikia gydymo, skaičius pasiekė 3 000. Kaip visąlaik sakėme, Ukraina ir jos žmonės gali būti tikri dėl ES paramos tiek, kiek reikės.“

Pranešimas spaudai anglų kalba skelbiamas čia.

Ryšių su žiniasklaida grupė