No Picture

Iššūkiai pasaulio vaistininkams

Brazilijos farmacinės draugijos prezidentas teigia, jog nors jaučiamas vaistų trūkumas tokioms sunkioms ligoms kaip ŽIV/AIDS, geltonoji karštinė, hepatitas C gydyti, o kai kuriose šalyse – ir paslaugų trūkumas bendruomenės vaistinėse, vaistininkų darbas pagerėjo visapusiškai – tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai… […]

No Picture

Pabrango vitaminai ir maisto papildai

Maisto papildams pradėjus taikyti gerokai didesnį pridėtinės vertės mokestį, maždaug penktadaliu pabrango populiariausi vitaminai ir mineralai. Lietuvos gamintojai, dejuodami, kad padidintas PVM pablogino jų galimybes konkuruoti su užsienio gamintojais, siekia lengvatinio tarifo žaliavoms. […]

No Picture

Papildomos darbo valandos žmogiškųjų išteklių sveikatos sektoriuje problemas išspręs tik laikinai

Didesnis skaičius leidžiamų papildomų darbo valandų, neilginant darbo savaitės trukmės, laikinai išspęstų žmogiškųjų išteklių sveikatos sektoriuje problemas“

Nacionalinės sveikatos tarybos posėdyje ,,Dėl strateginio sveikatos priežiūros ir farmacijos žmogiškųjų išteklių planavimo Lietuvoje 2003-2020 m. programos įgyvendinimo" svarstyti specialistų studijų ir kvalifikacijos kėlimo, kiti su darbine medikų veikla susiję klausimai. Reikšdama susirūpinimą krizinėmis žmogiškųjų išteklių problemomis sveikatos priežiūros sektoriuje, Nacionalinė sveikatos taryba pritaria Lietuvos pramoninkų konfederacijos pasiūlymui legalizuoti šalyje ilgesnę papildomo darbo trukmę. Atitinkamas pareiškimas perduotas ir Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui. […]