No Picture

Nauji įmonių farmacinės veiklos atitikties gerai gamybos praktikai tikrinimo nuostatai

Sveikatos apsaugos ministras Rimvydas Turčinskas įsakymu patvirtino Farmacinės veiklos atitikties gerai gamybos praktikai tikrinimo nuostatus. Šiuo teisės aktu siekiama užtikrinti, kad vaistus, teikaimus į rinką, ar tiriamuosius vaistus, naudojamus klinikiniuose tyrimuose, Lietuvoje gamintų ir (ar) importuotų tik tos įmonės, kurios atitinka geros gamybos praktikos reikalavimus. […]

No Picture

Reikšmingiausi pusmečio laimėjimai

Neseniai sukako lygiai pusė metų, kai dirba dabartinė Vyriausybė. Ta proga duodamas interviu savaitraščiui "Lietuvos sveikata" SAM ministras Rimvydas Turčinskas vienam reikšmingiausių laimėjimų priskyrė eilių mažinimą ambulatorinėms konsultacijoms pas įvairius Vilniaus universiteto Onkologijos instituto specialistus."Mes įsipareigojome skirti papildomą apmokėjimą, institutas pakeitė darbo organizavimą ir šiandien eilė krūties patologijai nuo 177 dienų sumažėjo iki 2-3 savaičių, o pas kai kuriuos specialistus patenkama tą pačią dieną". […]

No Picture

Sunkiai sergantiems ligoniams – daugiau paliatyviosios pagalbos paslaugų

Sveikatos apsaugos ministras Rimvydas Turčinskas įsakymu patvirtino Paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašą. Juo nustatyta, kaip paliatyviosios pagalbos paslaugos bus teikiamos ambulatorinėse ir stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Iki šiol paliatyviosios pagalbos teikimas reglamentuotas nebuvo. […]

No Picture

Daugiau kaip 50 tūkstančių Lietuvos medikų gali pasitikrinti savo spaudo numerį internete

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos suteikė spaudo numerius asmens sveikatos priežiūros specialistams, baigusiems formaliojo švietimo institucijas (sveikatos priežiūros specialistus rengiančias kolegijas, universitetus ar institutus) ir turintiems licencijas. Sveikatos priežiūros specialisto spaudo numeris – tai unikalus sveikatos specialisto tapatybės nustatymo numeris. Sąrašas, kuriame yra daugiau nei 50 tūkstančių sveikatos priežiūros specialistų spaudų numerių, skelbiamas Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje. […]

No Picture

Svarbiausia – tarptautinis pripažinimas

KMU Mokslo fondo rengiami geriausių mokslininkų konkursai, iškilmingas jų apdovanojimas jau tapo gražia tradicija. Konkurso „Brandus metų mokslininkas 2006“ nugalėtoju tapo Gastroenterologijos klinikos vadovas prof. Limas Kupčinskas, išspausdinęs 10 MII straipsnių. Geriausiu KMU mokslininku profesorius išrenkamas jau antrus metus iš eilės. […]

No Picture

ES remiami šeimos gydytojų projektai aptarti konferencijoje

Neseniai vykusioje konferencijoje "ES remiami šeimos gydytojų projektai: sėkmė ir pamokos" savo patirtį šioje srityje pristatė Jurbarko rajono savivaldybės, UAB Šilutės šeimos gydytojų centro bei VšĮ Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro atstovai. Naudingos informacijos pradedantiems įgyvendinti projektus suteikė SAM, Centrinės projektų valdymo agentūros specialistai. […]

No Picture

Nesteroidinių vaistų nuo uždegimo preparatų charakteristikų santrauka ir pakuotės lapelis turi būti papildyti saugumo įspėjimais apie pavojų širdies ir kraujagyslių sistemai

Pernai Prancūzijai paprašius Europos vaistų agentūros Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komiteto pareikšti savo nuomonę dėl neselektyvių nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) saugumo širdies ir kraujagyslių sistemai bei įvertinti jų naudos ir rizikos santykį, ši procedūra buvo pradėta. Po peržiūros nuspręsta, kad neselektyvių NVNU naudos ir rizikos santykis išlieka palankus. […]