Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) informuoja, jog Jungtinei Karalystei (JK) nusprendus pasitraukti iš Europos Sąjungos (ES) be susitarimo („kietasis“ BREXIT), JK pagamintos arba sertifikuotos medicinos priemonės nebeatitiktų teisės aktų reikalavimų ir negalėtų būti tiekiamos Lietuvai. Dėl to gali sutrikti medicinos priemonių tiekimas ir atsirasti kliūčių sklandžiam ir kokybiškam gydymo paslaugų teikimui.

Gerontologijos ir geriatrijos aktualijos

KMU Geriatrijos klinika (ISSN 1822-5462)

Vyriausioji redaktorė prof. habil. dr. V. Lesauskaitė

Atsakomoji redaktorė J. Knašienė

Leidinio tikslas
– mokslo populiarusis leidinys, analizuojantis šiandien itin aktualius gerontologijos ir geriatrijos klausimus. Šios srities specialistų pateikiama išsami medžiaga nuosekliai apžvelgia daugialypius senėjimo aspektus, diagnostikos ir gydymo ypatumus klinikinėje praktikoje, senatvės ligų profilaktiką, gilinasi į geriatrijos paslaugų teikimo ypatumus sveikatos priežiūros sistemoje.

Pagrindiniai žurnalo skyriai
: farmakoterapija, kardiologija, nervų ir psichikos ligos, urologija, skausmas, endokrinologija, gydytojo eksperto rekomendacijos, profilaktika gerontologijoje, mokslinių leidinių apžvalga.

Žurnalas skirtas
: geriatrams, internistams, neurologams, psichiatrams, bendrosios praktikos gydytojams, reabilitologams, socialiniams darbuotojams, slaugytojams.

Žurnalo apimtis:
124–140 p.

Periodiškumas
– 2 numeriai per metus.

Leidžiama nuo 2006 m.

 

© 2006 Visos teisės saugomos.