Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) informuoja, jog Jungtinei Karalystei (JK) nusprendus pasitraukti iš Europos Sąjungos (ES) be susitarimo („kietasis“ BREXIT), JK pagamintos arba sertifikuotos medicinos priemonės nebeatitiktų teisės aktų reikalavimų ir negalėtų būti tiekiamos Lietuvai. Dėl to gali sutrikti medicinos priemonių tiekimas ir atsirasti kliūčių sklandžiam ir kokybiškam gydymo paslaugų teikimui.

Pulmonologija, imunologija ir alergologija

Lietuvos pulmonologų ir alergologų draugija (ISSN 1648-3154)

Vyriausiasis redaktorius prof. dr. Raimundas Sakalauskas

Atsakomoji redaktorė prof. dr. Brigita Šitkauskienė

Leidinio tikslas – skatinti domėtis ne tik šių specialybių, bet ir kitus terapinių sričių gydytojus pulmonologijos, alergologijos, klinikinės imunologijos sričių naujovėmis. Leidinyje pateikiamos problemos, susijusios su ligų plitimu, jų diagnostika bei gydymu, taip pat metodinės rekomendacijos internistams, bendrosios praktikos gydytojams.

Pagrindiniai žurnalo skyriai: aktualijos, pulmonologija, alergologija, imunologija, farmakoterapija, mokslinės tezės, kronika ir anonsai.

Žurnalas skirtas: pulmonologams, alergologams, klinikiniams imunologams, internistams, onkologams, bendrosios praktikos gydytojams, krūtinės chirurgams.

Žurnalo apimtis: 52-60 p.

Periodiškumas – 2 numeriai per metus.

Leidžiama nuo 2007 m.


 

© 2006 Visos teisės saugomos.