Farmacija ir laikas


Vyriausiasis redaktorius Raimondas Kubilius (ISSN 1392-7426)

Leidinio tikslas
: supažindinti su svarbiausiomis Lietuvos ir užsienio farmacijos, medicinos politikos bei mokslo aktualijomis, diagnostikos, gydymo naujovėmis.

Pagrindiniai žurnalo skyriai
: aktualijos, specialistų konsultacijos, farmakoterapijos naujienos.

Žurnalas skirtas
: farmacijos specialistams, bendrosios praktikos gydytojams.


Žurnalo apimtis:
100- 120 p.

Periodiškumas
– 11 numerių per metus.

Leidžiamas nuo 1997 m.

 

© 2006 Visos teisės saugomos.