Gegužės 24 dieną Kaune - konferencija gydytojams!

Dėmesio, gegužės 24 dieną Kaune vyks konferencija visų specialybių gydytojams! Kviečiame registruotis ir dalyvauti. Iki gegužės 22 dienos registruokitės emedicina.lt nemokamai! Žemiau susipažinkite su konferencijos programa.

Praraja tarp žinių ir praktikos

Nuolatinis skausmas per jų gyvenimus veikia milijonus žmonių pasaulyje ir yra globali negalios priežastis išsivysčiusiose ir besivystančiose šalyse [1]. Deja, nei politikai, nei pacientų globėjai, nei sveikatos administratoriai, nei visa visuomenė iki šiol nesupranta skausmo ir jo poveikio. O blogai valdomas skausmas brangiai kainuoja ne tik jį kenčiantiems asmenims ir jų šeimoms, bet ir vyriausybėms bei visiems mokesčių mokėtojams.

Eilės gydymo įstaigose: kaip pas gydytojus patekti greičiau?

Pacientai dažnai skundžiasi ilgomis laukimo eilėmis pas gydytojus. Tačiau ne visi žmonės žino, kad iš tiesų jie patys gali pasirinkti tiek gydytoją, tiek gydymo įstaigą, kurioje yra mažiausia paslaugų laukimo eilė. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) specialistai primena kelis svarbius dalykus, kurie padės pas gydytoją patekti greičiau.

Ūminės išemijos sindromų biožymenys

Diagnozuojant ūminį miokardo infarktą (ŪMI) bei vertinant šių pacientų riziką biožymenys vaidina tikrai svarbų vaidmenį. Biožymenys ūminio miokardo infarkto diagnostikoje buvo pradėti naudoti nuo 1954 m., kuomet aspartato aminotransferazės aktyvumo padidėjimas serume pirmą kartą buvo nustatytas sergančiam ŪMI pacientui. Vėliau, kaip specifiškesni, miokardo pažeidimui buvo naudojami laktatdehidrogenazės izofermentai bei kreatinkinazės MB izofermentas (CK-MB), ir jau daugiau kaip 20 m. referentiniu miokardo pažeidimo žymeniu laikomi širdies troponinai.

emedicina.tv
Pediatrija |   Konferencijos |   Kardiologija |   Farmacija |   Sveikatos politika |  Lietuvos ir užsienio naujienos

Teisės aktai

Teisės aktai gydytojui

Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo

2018-05-10

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2018-05-10

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-170 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 64:2008 „Gydytojas akušeris ginekologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo

2018-05-10

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

2018-05-10

© 2006 Visos teisės saugomos.